artmask group
New Media Design & Graphic

How I Party

IDENTITY 2011

Naming oraz logo dla cyklu imprez(beach party) organizowanych w Poznaniu.

Stworzona nazwa miała brzmieć dwuznacznie tj: „How I Party” oraz „Hawaii Party”

Wybierz portfolio