Muzeum Narodowe
w Poznaniu

Muzeum Narodowe – do dzieła!

Tożsamość

Historia Poznańskiego muzeum rozpoczęła się w 1857 roku, lecz miano Narodowego Muzeum nosi dopiero od roku 1950. Muzeum Narodowe w Poznaniu jest jedną z najstarszych, największych i najważniejszych instytucji tego typu w Polsce. MNP przechowuje i udostępnia różnorodne, bogate zbiory dziedzictwa wieków, pokoleń i pasji ludzi. Świadomi oddziaływania społecznego tak ważnej instytucji we współczesnej kulturze, muzeum nie poprzestaje na doznaniach w rzeczywistości fizycznej, realizując się również w sferze wirtualnej i nowych mediach. Więcej informacji znajdziesz na: www.mnp.art.pl/o-muzeum/

Identyfikacja wizualna
Rebranding
Animacje 2D

 

Zobacz online

mnp.art.plMNP Font

Autorski krój przygotowany dla Muzeum Narodowego w Poznaniu.Identyfikacja

Kompleksowa identyfikacja wizualna.


Muzeum Narodowe w Poznaniu to nie tylko jeden budynek.

MNP to aż dziewięć indywidualnych oddziałów w Wielkopolsce.
Zobacz kolejny

11. PKO Poznań Półmaraton Case Studies